انواع پماد سوختگی و روش استفاده از آنها

انواع پماد سوختگی و روش استفاده از آنها
بدون نظر سوختگی
عوامل ایجاد کننده سوختگی سوختگی‌، تجربه بسیار بدی در زندگی هر فردی است و منظور از آن چیزی جز درد و سوزش معمولی بر روی پوست می باشد. سوختگی، نوعی آسیب پوستی است که منجر به مرگ سلول‌‌های پوست در آن قسمت می‌شود. سوختگی‌ها در اثر اتفاقات مختلفی ایجاد ...