ضدآفتاب

معایب و مزایا نور خورشید
بدون نظر آموزش, کرم ضد آفتاب
پزشکان معتقدند که قرار گرفتن در برابر نور خورشید با استفاده از کرم ضدآفتاب و به صورت متعادل میتواند انواعی از مشکلات پوستی و روحی انسان را درمان کند. در این مقاله به بررسی معایب و مزایا نور خورشید خواهیم پرداخت. نور خورشید نور خورشید سه نوع اشعه دارد، ...