علت بیماری قارچ پوستی

قارچ پوستی
بدون نظر آموزش
قارچ پوستی در لایه مرده کراتین پوست بوجود می آید. قارچ ها در هوای گرم و مطوب رشد میکنند. قارچ پوستی معمولا علت خارش ناحیه هایی از پوست بیماری قارچ پوستی است. قارچ پوستی به صورت بثورات قرمز و خارش دار در تمامی مناطق بدن ظاهر میشود. قارچ پوستی ...