ملاسما

ملاسما یا لک حاملگی
بدون نظر آموزش
یکی از دلایل مراجعه خانم ها به پزشک و در خواست کرم ضد لک، ملاسما یا لک حاملگی است. ملاسما یا لک حاملگی معولا در خانم ها، خانم های باردار و به ندرت در آقایان ظاهر میشود. ملاسما یا لک حاملگی چیست لک های قهوه ای رنگ ریز و ...